Olycklig glidning av betydelsen av begreppet integritet

När Eduard Snowden gör ett Jultal och varnar för kränkningar av människors privatliv ('privacy'), så översätts det med att han varnar för en förlust av den personliga integriteten. Detta är ytterligare ett olyckligt exempel på hur betydelsen av ordet integritet sakta förändras som en följd av medias slentrianmässiga användning av begreppet. Integritet torde ursprungligen betyda oberoende eller självständig. Denna betydelse kommer från ordet 'Integer' och följer därmed en viss lingustisk logik. 'Integer' är ekvivalent med hel, dvs ett objekt som är självständigt och oberoende. När Snowden säger att myndigheter kränker männsiskors privatliv så är det inte samma sak som att man kränker deras integritet. Kränkningen av integriteten, dvs självständigheten, är en möjlig konsekvens. Det skulle vara käckt om man inte blandade ihop orsak och verkan hela tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar