Greenpeace instrumenterar UD för politiska aktioner

Greenpeace har fått mycket uppmärksamhet för sin storming av en oljeborrplatform i Ryska Arktis. I en andra runda försöker man nu engagera utomstående stater för att få aktivsterna fria. Därvid poängterar man att Greenpeace aktivister har agerat av fri vilja och väl informerade om de risker som aktionenn för med sig. Västliga staters hållning måste naturligtvis vara att rättegångar skall hållas med rättsäkra principer. Att instrumentera UD för politiska aktioner, så som skedde i fallet Person Shibbye i Ethiopien och nu senast i Ryssland, är att missförstå departementets uppgift. UD måste agera i linje med Regeringens politik och där finns inget generellt motstånd mot oljeutvinning, däremot en förväntan om rättsäkra rättegångar. Varje antydan om att UD skulle utnyttja biståndsbudgeten, personliga kontakter, mutor eller andra påtryckningar mot främmande staters regeringar och dess företrädare underminerar Sveriges rykte som försvarare av rättsstaten. När Greenpeace instrumenterar UD för sina aktioner så skjuter man mot principer viktigare än kampen mot oljeutvinning i Arktis.

DN: Fängslad svensk släpps inte
Miljöpartister kräver svensk aktion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar