Balanserad dialog i Schweiz om massinvandringsinitiativet

Ledande medier i Schweiz är unisont emot massinvandringsinitiativet som är uppe till folkomröstning i Februari. Såväl liberala som vänster-inriktade medier pekar på riskerna med att avtal med EU måste omförhandlas, såväl som riskerna för att Schweiz skall bli mindre attraktivt som hemort för internationella företag. Förslaget stöds politiskt bara av SVP, det Schweiziska Folkpartiet (före detta bondeförbundet). Liberaler, Kristdemokrater och Socialdemokrater föreslår att förslaget skall avslås. Samtidigt finns det även i dessa partier en diskussion om hur man skall hantera invandringen, som resulterat i att befolkningen har ökat med ca en million människor över en tioårsperiod. Schweiz är, alperna undantaget, ett av Europas mest tätt befolkade regioner. Det råder över alla partier långtgående enighet om att inte tillåta omvandling av återstående odlingsmark till bebyggd mark. Det har resulterat i ökande bostadsbrist i expansiva regioner. Vidare har det blivit mer trångt på pendeltåg och motorvägar. I viss mån är kollektivtrafiken efter en expansiv utbyggnad på 90-talet offer för sin egen framgång där folk tendensiellt pendlar längre och längre. Kommunikationsministern, liberal, har föreslagit att hellre än att kvotera invandringen skall man göra en samtidig minskning av avdrag för arbetsresor och en minskning av subventionerna till kollektivtrafiken.

Man märker senast här att medan Sverige och Schweiz har liknande invandringstal så har inte debatten i Schweiz inte på långa vägar den emotionella prägel som den har i Sverige. Istället för att ställa olika grupper mot varandra så diskuteras lösningar för hur man skall hantera situationen.

Det kan vara interessant att belysa fördelningen av invandrargruppernas storlek i Schweiz,

1. Portugiser
2. Tyskar
3. Italienare
4. ...

Sysselsättningen bland invandrare är högre än bland befolkningen i allmänhet. Kanske beroende på en stor andel arbetskraftsinvandring, kanske för att man inte får arbetslöshetsersättning längre än man har arbetat. Man måste också ha 12 år i landet med regelbunden inkomst för att har förutsättningar att få medborgarskap. Fram till dess omprövas uppehållstillståndet regelbundet (med 1-6 års intervall), och dras in om man har längre perioder av arbetslöshet. Till skillnad från i Sverige så åtnjuter invandrare respekt i samhället. Även de som tendensiellt vill begränsa invandringen respekterar invandrarna som än värdeful resurs och som medmänniskor. Det visar väl att respekt är inte något som man får utan något som man förtjänar. Till sist så har man i och med folkomröstningarna försäkrat sig om att politikerna måste hålla sig på ögonhöjd med befolkningen.

SvD: Schweiz röstar om kvot för invandring
DN: Schweiz röstar om EU-Invandring
SR: Vem får stanna i Schweiz
SvD: Schweiz lär oss att inte
ta öppenheten för given

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar