Öppna vårdyrken för nya grupper

TV-programmet Rapport har ett inslag om bristen på undersköterskor. Slutsatserna är dom vanliga, man skall höja lönen, höja statusen. Kommunals representant tycker att man skall skydda yrket med yrkeslicens! Man intervjuar tre unga kvinnor från omvårdsprogrammet. Dom betonar hur rolig praktiken är hoch ur värdefull man känner sig när man kommer till dom gamla. Samtliga tänker studera vidare till sjuksköterska.
Reportaget understryker en en gång kluvenheten i den svenska arbetsmarknaden. Den som har betyg och medel pluggar vidare. Varför skall man avstå, när utbildning är gratis och familjegrundande före 30 års ålder numera tillhör undantagen.
Vill man lösa bristen på vårdpersonal måste säkert man helt säkert öppna upp verksamheten för nya grupper. Höjd lön och licenciering är då direkt kontraproduktivt. Eftersom man inte skall försämra kraven för existerande grupper, ligger det närmast till hands att återinföra vårdbiträdena. För nya vårdbiträden måste det erbjudas träning på jobbet och tolerans mot en alternativ bakgrund, som inte innefattar svensk grundskola. För den som vill en yrkesutbildning bör man erbjuda lärlingsprogram med teori på arbetsfria dagar och kvällstid. Att fortsätta på spåret 'alla genom gymnasiet' är en återvändsgränd och fruktansvärt slöseri med mänskliga resurser.

1 kommentar:

bing xiao sa...

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was reallyvaluable. thanks a lot. Pandora Estore very good.

Skicka en kommentar