Julia Caesar

Expressen har publicerat en artikel där man avslöjar personen bakom pseudonymen 'Julia Caesar'. Var var syftet med det? Allmäninteresse? Det var väl i det här fallet knappast någon som levde i uppfattningen att det inte skulle handla om en pseudonym. Nyhetsvärdet är ganska ringa. GP:s Ulrika Knutsson motiverar aktionen med att Caesar är en skicklig skribent, att hon har sagt elaka saker om andra människor, och till sist att hon skulle utryckt sig mer försiktigt om det inte varit under pseudonym. Så SD-sympatisörer som inte uppfyller favoritbilden av obemedlade, oförmögna förlorare måste tryckas till på något sätt. Och vem bestämmer vad som är elakt och olämpligt? Man bör betänka att Kina och Ryssland inte skulle existera som system om dom inte hade en relativt stor massa av människor som håller med och stöder det aktuella systemet. Det betyder inte att repressioner mot oliktänkande är önskvärt och bra. Det är ett obehagligt faktum i Sverige är att stora grupper av männsikor som jobbar i offentlig sektor, politik, media eller för facket här en tämligen snäv kod att hålla sig till om dom skall ha en framtid inom sitt yrkelsområde. Nej tack, jag måste inte veta att en pseudonym är en pseudonym och att människan bakom är någon som inte riktigt nådde toppet på rikets största tidning. Vissa saker förstår jag ändå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar