Ytlighet kännetecknar diskussionen om Billström

Thomas Billström gör en kommentar om att människor som gömmer flyktingar framför allt inte är blonda, blåögda tanter, utan hellre landsmän eller familjemedlemmar till dom gömda. Därmed gör han uttryck för iden papperslösa är ett strukturellt fenomen med koppling till annan invandring. Enkelt utryckt så är frågan om människor bereder andra människor husrum av moraliska och medmänskliga skäl, eller helt enkelt för att dom är släkt. Det är naturligtvis högst relevant för förståelsen av fenomenet papperslösa och knappast orelevant för den som sysslar med migrationspolitik. Efterdiskussionen kommer emellertid inte att handla om papperslösa utan om lämpligheten i att använda uttrycket 'blonda och blåögda'. Därmed har man missat chansen till en mer konstruktiv dialog om papperslösas villkor.

SvD: Skarp kritik mot Billström.
SvD: Billström är blond men inte så blåögd.
SvD: Det mest upprörande: Billström är inte ensam.
SvD: Billström kan sänka m i nästa val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar