Vi är faktiskt tio gånger bättre

Senast sedan Kinas framgångar på dom konkurrensutsatta exportmarknaderna blivit uppenbara så dyker det titt som tätt upp frågor som 'hur skall det gå för oss nu'. Ofta baseras som på antaganden om att när det går bättre för dom andra så skall det vara på vår bekostnad. Sådana antaganden får stöd när våra företag utsätts för ny konkurrens från 'nya' industriländer. Saken ställs på sin spets när man tittar på skillnaden i lönenivåer och kan formuleras som så 'Vi är knappast tio gånger bättre'.

Varför är då löneskillnaderna över huvudtaget så stora? 'Globala orättvisor' är kanske är den vanliga och populära förklaringen. Utbildningsnivå och industriell struktur är kanske andra svar. Det senare är nu i snabb takt på att förändras. Så är då löneskillnaderna motiverade? Ja, vill jag hävda. En avgörande skillnad är att deltagandet i ekonomin är så mycket bredare i västvärlden. I nya industriländer så utgör medelklassen 10-20 procent av befolkningen medan breda folklager lever på landsbygden i traditionella och lågproduktiva samhällen. I västvärlden är förhållandet det omvända. Lika så är tillgången till bra utbildning för alla is stort sett tillgodosedd. Stort resursutnyttjande betyder stor produktivitet vilket motiverar högre löner. Allt annat lika är vi faktiskt just nu tio gånger bättre.

Är faran över då? Nej, den industriledare som jobbar i en konkurrensutsatt bransch har lika fullt nya förhållanden att ta hänsyn till. Samtidigt ökar konsumtionen globalt vilket skall öppna nya möjligheter. Likaså måste konsumenter ställa in sig på att insatsvaror kan bli dyrare - det är bara det att insatsvarorna har typiskt sett relativt sett mindre inverkan på priserna i konsumentledet.

Sammanfattningsvis innebär det aktuella tillståndet ökat konkurrenstryck för företag som verkar i globala marknader. Situationen skall däremot bestå så länge utvecklingsländer inte kan involvera en betydligt större andel av befolkningen i den produktiva delen av ekonomin och därmed utjämna det totala resursutnyttjandet, och därmed lönenivån, jämfört med västvärlden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar