Putinismen i Sverige I - Statens dominerar medierna

Staten har i och med engagemanget i Sveriges Television en osunt stor genomslag i Svenska medier. Det slutar inte vid TV. SVTs dominans rinner över även på andra medier som gärna tar upp program som Uppdrag granskning, Melodifestivalen och Allsång på Skansen i sin rapportering. Otvivelaktligen är publikt finansierad TV berikande för kulturen i Sverige och på Svenska språket. Det är bara omfånget som är skadligt. SVT är i något mån ett offer för sin egen framgång, men även väljare och politiker som allt för okritiskt har höjt tv-licencen. Lösningen är förstås inte per se att SVT skall göra sämre TV. Lösningen måste vara att man fokuserar på det som är unikt med public service. Man måste formulera ett uppdrag där man fokuserar på att göra TV om Sverige och för Sverige. Rimligtvis gör man TV på huvudspråket och på dom nationella minoritetsspråken. Utländska serier och idrottsevenemang måste stryka på foten. På det sättet lämnas utrymme för andra aktörer. Syftet är inte att eliminera public service utan att raffinera statlig television. Dom pengar som rimligtvis sparas kan man använda till att säkerställa distributionen internationellt och på nya kanaler. Svenskar och svenskspråkiga bor ju idag över hela världen.

SvD: TV-licencen kan bli skatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar