Rätt i sak men fel av princip

EU-kommisionen förbereder ett direktiv om att man inte skall få deponera hushållsavfall. Det är väl rätt i sak. Det är däremot i princip fel att EU-kommisionen skall sätta direktiv för något som på inget sätt berör den gemensamma marknaden. Det må råda stor enighet i framskridna stater om att sopor i möjligaste mån skall återvinnas, i andra hand förbrännas. Det är inget som EU-kommisionen måste bestämma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar