Bärplockar och skillnader i syn på individuellt och kollektivt ansvar.

Denna sommaren liksom tidigare år fastnar utländska bärplockare i Sverige, ofta missnöjda med att bärplockningen inte har dragit in dom förtjänster som utlovats på förhand. Utan att gå in på sakfrågan, som berör arbetsrätt och arbetsgivaransvar, så exemplifierar frågan på ett ovanligt tydligt sätt den rätt unika synen på kollektivt ansvar som härskar i Sverige och inte minst i Svenska medier. Medan företrädare för utländska regeringar är ganska ointresserade av vad deras medborgare hittar på så kurserar i Sverige allehanda varianter på hur man skall kollektivisera ansvaret. Om man vänder sig till mindre Lutheranska stater som Norge eller Schweiz så representerar Sverige med sitt månghundaåriga kungahus den stora staten. Man ser hos svenskarna lydiga geseller som i varje läge vänder sig till staten eller kungen. Det ställs i motsats till egena ideal som frihet, ansvar och arbetsamhet. När man ser på Bärplockarfrågan så undrar man om dom har rätt. Är det så vi måste se på Sverige?


SR: Bulgariska bärplockare lämnade att bo på gatan
DN: Bärplockare får ingen hjälp hem
DN: Fler bärplockare fick åka hem
DN: 100 nya bärplockare till ambassaden
DN: Kommuner kräver att regeringen agerar
DN: Strandsatta plockare ska bussas från Sverige
SvD: Bärplockare får ingen hjälp hem
SvD: Utnyttjas på samma sätt som Bulgarerna
SvD: Fler bärplockare vill åka hem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar